TOP
 • Oglas prikazan na početnoj stranici
 • U potražnji oglas je prvi prikazan
 • 30 dana
VIP
 • Oglas prikazan kao predlog kad se drugi oglas otvori
 • Veća vidljivost
 • 30 dana
VIDEO
 • Video reklama koja se djeli po social mrežama
 • Video ostaje vama zauvjek
 • 30 dana
KOMPLET PAKET
 • Video reklama
 • TOP i VIP reklama
 • 30 dana