Podaci koje SADZNAM.COM prikuplja i čuva na svojim serverima su samo oni podaci koji su potrebi radi korištenja stranice SADZNAM.COM, kao i radi profesionalnih odnosa između SADZNAM.COM i korisnika, te korisnika međusobno.
Određeni podaci mogu se u skladu da odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka i odredbama GDPR-a smatrati ličnima, a takvi su:

  • Ime i prezime
  • e-mail adresa
  • broj telefona
  • adresa stanovanja
  • IP adresa
Posebno značajnim smatramo istaknuti to da se osobni podaci naših korisnika pohranjuju uvijek i isključivo na dobrovoljnoj osnovi. To znači, samo onda kada nam naši korisnici, npr. u okviru registracije kod upita, izričito ustupe svoje lične podatke. Način ustupanja tih podataka podrazumijeva da svaki korisnik sam, dobrovoljno unese podatke o sebi prilikom registracije, a obim unesenih ličnih podataka ovisi isključivo o korisniku.